Motiverende Gespreksvoering (MGV) vertegenwoordigt een krachtige benadering in de psychologie, die draait om het begeleiden van mensen bij gedragsverandering op een empathische, respectvolle en effectieve manier. In de kern gaat het erom mensen te helpen hun intrinsieke motivatie te ontdekken en te versterken, wat cruciaal is voor duurzame verandering.

Bij MGV staat de samenwerking tussen de professional en de cliënt centraal. Het is geen simpel stappenplan, maar eerder een subtiel samenspel van technieken, principes en vooral, een bepaalde basishouding. Deze basishouding omvat vier essentiële elementen: samenwerking, het ontlokken van motivatie voor verandering, compassie en acceptatie.

Door samen te werken met de cliënt en zijn of haar motivatie te verkennen, ontstaat er een veilige ruimte waarin ambivalentie over verandering kan worden verkend zonder oordeel. De ambivalentie (de tegenstrijdige gevoelens en gedachten die een persoon kan ervaren ten opzichte van verandering) wordt hi begrepen en gerespecteerd. Hierdoor kan de cliënt uiteindelijk zelf de argumenten voor verandering ontdekken en versterken.

Empathisch luisteren is een van de pijlers van MGV. Het gaat niet alleen om het horen van de woorden van de cliënt, maar ook om het begrijpen van de emoties en de betekenis erachter. Door open vragen te stellen, bevestiging te geven, reflecties te maken en samen te vatten, wordt de cliënt aangemoedigd om dieper na te denken over zijn of haar gedrag en motivatie.

Een ander cruciaal aspect van MGV is het erkennen van de autonomie van de cliënt. Het draait niet om het opleggen van advies of oplossingen, maar eerder om het faciliteren van zelfontdekking. De professional fungeert als een gids die de cliënt helpt zijn of haar eigen weg naar verandering te vinden.

Wat MGV zo effectief maakt, is dat het zich niet beperkt tot een specifieke situatie, populatie of gedragsprobleem. Het kan worden toegepast in verschillende settings, van gezondheidszorg tot verslavingszorg, en met diverse doelgroepen. Bovendien heeft MGV een stevige wetenschappelijke basis en is het bewezen effectief in talloze studies.

Kortom, Motiverende Gespreksvoering is niet zomaar een gesprekstechniek; het is een holistische benadering van gedragsverandering. Het put uit de innerlijke motivatie van mensen, versterkt hun eigen kracht en leidt tot duurzame en positieve veranderingen in hun leven.

error

Vind je dit een interessant artikel? Help me dan meer volgers te vinden!