Motiverende gespreksvoering 

Vaak gaat het in de hulpverlening en gezondheidszorg over gedragsverandering: minder drinken, op tijd voorgeschreven medicatie innemen, oefeningen doen, op tijd komen, impulsen beheersen, vaker ontspannen enz. Helaas lukt dat vaak niet. De arts, therapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker, of welke hulpverlener dan ook geeft een weloverwogen en welgemeend advies, maar moet vervolgens vaststellen dat de cliënt zich er helemaal niet aan houdt. Dat komt vooral omdat er te weinig aandacht wordt besteed aan de motivatie tot verandering. Is de cliënt wel bereid om te veranderen, of ertoe in staat? Of is het wel het juiste moment om te veranderen?  

Motiverende gespreksvoering is een manier van communiceren om doelbewust gedragsverandering te beïnvloeden. Je gaat daarbij niet alleen op zoek naar de veranderwens van de cliënt, maar ook naar de ambivalentie die een verandering tegenhoudt. Vervolgens zet je motiverende gesprekstechnieken in om deze ambivalentie op te lossen en concrete stappen te zetten in de richting van effectieve gedragsverandering. 

Doelgroep 

Deze boeiende cursus is speciaal ontwikkeld voor professionals die in hun beroepspraktijk cliënten willen begeleiden bij een positieve verandering, zoals coaches, counselors, therapeuten, (para)medici, zorgprofessionals, leerkrachten. 

Resultaat 

Na afloop van deze training kun je: 

 • motiverende gesprekstechnieken in de praktijk toepassen; 
 • ambivalentie bij je cliënt herkennen en hierop inspelen; 
 • onderscheid maken tussen verander- en behoudtaal; 
 • omgaan met weerstand bij je cliënt; 
 • reflecteren op je eigen motiverende gespreksvaardigheden. 

  Onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen 

  • gedragspatronen en gedragsverandering 
  • verklaringsmodellen voor gedragsverandering (o.a. Stages of Change Model) 
  • de ‘geest’ van motiverende gespreksvoering en uitgangspunten 
  • ambivalentie 
  • verander- en behoudtaal 
  • hulpverlenende stijlen 
  • motiverende gesprekstechnieken
  • hoop en vertrouwen versterken 

    Opzet van de training 

    De training beslaat 3 bijeenkomsten, waarbij de laatste trainingsdag in het teken staat van oefening en reflectie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van video-interactieanalyse. Op de lesdagen zelf krijg je korte theoretische inleidingen gevolgd met praktijkgerichte oefeningen. Je moet rekening houden met een studiebelasting van 5 uur per per bijeenkomst (theorie en praktijk). Tijdens de training is er aandacht voor theorie en praktijk en er wordt interactief gewerkt met je eigen casuïstiek.  

    Kosten 

    De kosten van deze training zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal deelnemers en de tijdsinvestering. Wil je een offerte of meer informatie over deze training? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.